Geboortedatum van de cliënt
Geslacht

Is er een verwijzing van de huisarts of behandelend arts?