Keelklachten

Als je in het dagelijks leven de stem intensief moet gebruiken bij spreken of zingen, kan je keelpijn krijgen. Hier kan een lichamelijke oorzaak aan de orde zijn, maar ook verkeerd gebruik van de stem kan de bron van de problemen zijn.

Diagram keelklachtenIntensief stemgebruik vermoeit de keel. Die vermoeidheid kan zich over het hele lichaam uitbreiden, waardoor je je aan het einde van de dag doodop voelt. De keel kan geïrriteerd, branderig, pijnlijk of dichtgesnoerd aanvoelen. Ook bij veel keelschrapen en kuchen kunnen deze klachten voorkomen.

Als keelpijn na intensief stemgebruik regelmatig blijft voorkomen, kan men daarvan zo veel hinder ondervinden, dat de zin om te spreken afneemt. Bovendien kunnen mensen met een spreekberoep op den duur stemklachten ontwikkelen: ze worden hees en kunnen hun stem niet meer gebruiken zoals ze willen.

Wat doet de logopedist bij keelklachten?

In de behandeling wordt aandacht besteed aan de lichaamshouding als voorwaarde voor het goede stemgeven. Er zal gewerkt worden aan de ademhaling (adembeweging en ademritme) en aan een ontspannen manier van stemgeven. De logopedist geeft stemsparende adviezen, ook wel stemhygiëne genoemd.

Als de geoefende technieken en de stemsparende maatregelen een gewoonte worden , dan verdwijnen meestal de keel- en stemklachten.

Deze tekst is aangeleverd door de NVLF, alle rechten voorbehouden.