Praktijkinformatie

Parkzoom

Locatie en openingstijden

Logopedie Van Leeuwen
Gezondheidscentrum Parkzoom
Tjeerd Kuipersstraat 15
2662 GM Bergschenhoek

De praktijk is open op:
Dinsdag: 13.00 – 17.30 uur
Woensdag: 8.30 – 17.30 uur
Vrijdag: 8.30 – 17.30 uur

Bij behandelingen aan huis zijn de afspraken in overleg.

Afspraken maken en afzeggen

Voor het maken en afzeggen van afspraken ben ik bereikbaar op telefoonnummer 06 42 55 50 43, of via e-mail: jantine@logopedievanleeuwen-parkzoom.nl.

Als ik aan het werk ben, staat de telefoon op de voicemail. Je kunt altijd een bericht inspreken en ik bel je dan op een later tijdstip terug.

Vergoeding

De praktijk heeft een contract met alle zorgverzekeraars.
De zorgverzekeraar vergoedt de behandeling geheel als er een medische noodzaak is voor begeleiding. Soms moet je vooraf een verwijzing vragen bij de huisarts of specialist. Afspraken hierover vind je in je polisvoorwaarden.
Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering als de logopedist een contract heeft met de desbetreffende verzekeraar. De kosten voor logopedie vallen voor verzekerden boven de 18 jaar onder het eigen risico. Voor verzekerden onder de 18 jaar geldt geen eigen risico. De kosten voor logopedie voor kinderen wordt dus niet verrekend met je eigen risico.

Betalingsvoorwaarden

De declaratie van de behandelingen breng ik direct bij je zorgverzekeraar in rekening.

De behandeling kun je tot 24 uur van tevoren kosteloos afzeggen. Dit kan telefonisch of per mail. In het weekend alleen per mail. Te laat afgezegde of niet nagekomen afspraken worden niet bij de verzekeraar, maar bij jou persoonlijk in rekening gebracht à € 25,- per behandeling.

Klik hier voor mijn betalingsvoorwaarden.

Klachten

Informatie voor patiënten over de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, klik hier.

Privacy

Klik hier voor de privacyverklaring.