Werkwijze

Logopedie Van Leeuwen - puzzelAanmelden

Aanmelden kan via het aanmeldformulier of per telefoon op telefoonnummer 06 42 55 50 43.

Als ik aan het werk ben, staat de telefoon op de voicemail. Je kunt altijd een bericht inspreken en ik bel je dan op een later tijdstip terug.

Verwijsbrief of DTL

Je kunt bij mij terecht met een verwijsbrief of via Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). DTL betekent dat je zonder verwijsbrief met een logopedische hulpvraag direct naar de logopedist kunt. Of dit op jouw situatie van toepassing is, kun je navragen bij je eigen verzekering.

Indien nodig vindt er overleg met de huisarts plaats.

Eerste afspraak

De eerste afspraak is een intakegesprek, waarin ik je persoonsgegevens noteer en de klacht in kaart breng.
Neem bij de eerste afspraak je identiteitsbewijs en de verwijsbrief mee.

Behandeling

Tijdens de volgende afspraak (of afspraken) volgt er onderzoek en observatie en bespreken we de uitkomsten daarvan. Vervolgens maak ik een behandelplan, stemmen we met elkaar de doelen af en start de behandeling.

Een behandeling duurt 25 minuten. Bij de begeleiding van kinderen is het prettig en van meerwaarde, als je als ouder/begeleider aanwezig bent.

Indien het van belang is voor de behandeling om contact met derden te hebben, gebeurt dit pas na overleg en als er toestemming is gegeven.

Nieuw huiswerk noteer ik in de huiswerkmap. Het is daarom praktisch als je deze iedere behandeling meeneemt.

Afronding

Als de behandeldoelen zijn gehaald, kan de begeleiding worden afgerond. Dit gebeurt in overleg.

Samen boeken we het beste resultaat

Therapie is samenwerken. Om gewoontes te veranderen, is oefenen belangrijk! Door samen te werken en door de oefeningen thuis te herhalen, zorgen we met elkaar voor verbetering.

Continuïteit van je behandeling is belangrijk voor een goed resultaat.